تبلیغات
. - رسول الله پایه گذار سیاست در دیانت (حضرت روح الله)

رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است . رسول الله صلى الله علیه و آله تشكیل حكومت داده است ، تشكیل مراكز سیاست داده است و سایر خلفاى اسلام تا آن جایى كه به انحراف كشیده نشده بود در اسلام ، باید همه آنها را نفى كنند، باید آنها را این آخوندها دربارى و این سلاطین نوكرماب باید پیغمبر اكرم و خلفاى اسلام را طرد كنند و بگویند كه آنها مسلم نبودند، سیاستى كه در صدر اسلام بود یك سیاست جهانى بود، پیغمبر اسلام دستش را دراز كرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت مى كرد به اسلام و دعوت مى كرد به خلفاى بعد حكومت تشكیل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتى كه انحراف در كار نبود، سیاست و دیانت تواءم بودند، این آخوندهاى دربارى و این به اصطلاح سلاطین آمریكایى یا شوروى یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفاى پیغمبر و پیغمبران را تخطئه كنند یا باید خود و حكومتهاى خود را تخطئه كنند. امر دایر بین این دو است و از این خارج نیست

ارسال توسط سیدعلی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ