تبلیغات
. - مخالفان با روحانیون با ملت مخالفند (حضرت روح الله)

ملت ما باید همان طور كه بیدار شده است و هشیار و توجه بهمسائل پیدا كرده و فهمیده است كه اینهایى كه با روحانیون مخالف هستند با ملتمخالفند، نه با روحانیون ، اگر روحانیون كارى به كار دولت نداشته خیلى هم محترمبودند و خیلى هم معزز اما یك احترام میان تهى ، آبرو پیش خدا رفته و این حاكم شهر بهآدم احترام مى گذارد، امروز همه فهمیدند این را، مگر آنهایى كه خودشان را به نفهمى مىزنند و آنهایى كه مغزهایشان خشك است نمى فهمند هیچ چیز را كه این مساءله دخالت درامور سیاسى از بالاترین مسائلى است كه انبیا براى او آمده است . قیام بالقسط و مردم رابه قسط وارد كردن مگر مى شود بدون دخالت در امور سیاسى در امور سیاسى ؟ مگرامكان دارد بدون دخالت در سیاست و در امور اجتماعى و در احتیاجات ملتها كسى بدون اینكه دخالت كند، قیام بالقسط باشد.

ارسال توسط سیدعلی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ